Vzdělávání a semináře

Zde najdete seznam všech seminářů a předmětů ve škole, které jsem absolvovala :)

 

Škola

 • Angličtina B1
 • Zoologie bezobratlých
 • Základy agroekologie
 • Praktická anatomie zvířat
 • Základy obecné zootechniky
 • Agrochemie
 • Základy chovu exotických zvířat
 • Akvakultura
 • Výživa zvířat
 • Chov laboratorních zvířat
 • Etika chovu zvířat
 • Podniková ekonomika a řízení
 • Praktické využití psů v zoorehabilitaci
 • Etologie

Soukromě    

 • Anne Lill Kvam - Agresivita a strach u psů
 • Šimona Drábková - Dog dancing
 • Jana Kořínková - Pozitivní motivace
 • Radka Spudilová - Výcvik po dobrém
 • František Šusta - Pozitivní posilování
 • František Šusta - Pozitivní posilování :D
 • Pavla Klučková - Přivolávačské hry
 • Klára Reinischová - Výcvik psa bez použití pozitivních trestů
 • MVDr. Michael Růžička - První pomoc pro psa
 • František Šusta - Úvod do metodiky pozitivního posilování
 • František Šusta - Metodika pozitivního posilování
 • František Šusta - Jak naučit ... ?
 • František Šusta - Jak odnaučit ...?